HBS har "åpent hus" i Oppistun Børli alle søndager i juli måned, kl. 12-16
Omvisning, salg av Børli-artikler, kaffe og noe attått.
Poesi-sti.
08.07.: Gudstjeneste m. bl.a. biskop Solveig Fiske, kl. 12.00
Utstiller: Kari Hafseng, akvareller
www.karihafseng.com