Hans Børli debuterte  nasjonalt i 1945 med diktsamlingen ”Tyrielden”, og gav ut sin 21. og siste
diktsamling ”Frosne tranebær” i 1984. Etter hans død kom ”Etterlatte dikt” (1991), som
besto av to deler: ”På harmonikk” og ”Siste dikt”. Den første delen var en nesten fullført
samling som aldri ble sendt inn til forlaget. Den andre delen er løse dikt, som trolig er de siste Børli skrev.

”Samlede dikt” ble første gang utgitt 1995.

I tillegg har det kommet følgende ”dikt-i-utvalg-samlinger”:

  1. ”Dikt i utvalg” 1968.Den norske Bokklubben, red. av forfatterkollegaen, Harald Sverdrup.
  2. ”Dag og drøm” 1978. Red. av cand.phil. Geir Vestheim, sambygding av Børli. Aschehoug.
  3. ”Av en sliters memoarer” 1978. Red. av Rolf Opås. Arbeiderns Forlag.
  4. ”Jeg vil male med oker, sot og blod” 1988. Bokklubbens lyrikkvenner. Red. av Geir Vestheim.
  5. ”Ord av Hans Børli” 1993. Mini-bok, illustrert av Sissel Gjersum. Aschehoug.
  6. ”Dikt i utvalg” (2 bøker) 1998. Red. av Frode Fjellheim. Aschehoug.
  7. ”Hans Børlis beste dikt 1945-1972 og 1974-1989/91” (2 bøker) 2000. Aschehoug.
    Sammenslått til 1 pocketutgave 2006.

19 av de 22 originalsamlingene er kommet ut på Aschehoug Forlag, 1 på Tiden Forlag (”Kont-Jo”), mens 2 samlinger er utgitt av Kulturfondet for Värmland-Hedmark (”Landskap” og ”Dagene går mot vest”). Disse to siste glemmes ofte i Aschehougs lister, men hører med til Børlis rekke av diktsamlinger. I sin helhet ser listen over diktsamlingene slik ut:

Nr

Tittel

År

1

Tyrielden

1945

2

Villfugl

1947

3

Med støtt kom nye vårer.

1949

4

Men likevel må du leve.

1952

5

Ser jeg en blomme i skogen.

1954

6

Kont-Jo.

1957

7

Dagene.

1958

8

Jeg vil fange en fugl.

1960

9

Ved bålet.

1962

10

Hver liten ting.

1964

11

Brønnen utenfor Nachors stad.

1966

12

Som rop ved elver.

1969

13

Isfuglen.

1970

14

Kyndelsmesse.

1972

15

Vindharpe.

1974

16

Vinden ser aldri på veivisere.

1976

17

Når kvelden står rød over Hesteknatten.

1979

18

Dagen er et brev.

1981

19

Landskap (m. 1. fortelling)

1981

20

Dagene går mot vest

1982

21

Frosne tranebær

1984

22

Etterlatte dikt (Post mortem)

1991

23

Samlede dikt

1995

I festskriftet til Børli på hans 70-årsdag, ”Lyriker med kvist og kvae” (1988), er det trykt en del dikt som ikke fins i andre samlinger. Hans Børli publiserte en rekke dikt i aviser (spesielt i ”Kongsvinger Arbeiderblad” og ”Glåmdalen”), julehefter og tidsskrifter (bl.a. i ”Magasinet”).
Disse ”utenom-diktene” er med i ”Samlede dikt”, første gang utgitt i 1995.

Diverse bøker.

Nr

Tittel

År

1

Han som valte skogen (roman)

1946

2

Det small et skott (11 fortellinger)

1948

3

Sølv og stål (roman)

1951

4

Under lomskriket (Roman)

1953

5

Tusseleiken (fortellinger og skisser)

1987

6

Med øks og lyre. Blar av en tømmerhuggers dagbok (Selvbiografisk)

1988

7

Smykket fra slagmarken (roman)

1991

Skuespill.

1

Elskovsinnvielse i Casanovas fotspor.
Folkekomedie i 3 akter. 
Uroppført i Eidskog 1988.

1950 tallet

Viktige bøker om Hans Børli.

Nr

Tittel

År

1

Lyriker med kvist og kvae. Festskrift til Hans Børli på 70-årsdagen 8.desember 1988.
Med oversikt over antologier, tonsettinger, oversettelser, intervjuer, omtaler, priser, utmerkelser m.m. 
Eidskog Kulturforlag

1988

2

Med meitestang og Remington
Jakt og fiske i Hans Børlis liv og diktning.
Atle Mysterud
Landbruksforlaget
1997

1997

3

Syng liv i ditt liv.
Biografi av Truls Gjefsen. 
Aschehoug
1998

1998

4

Svarttrost-strupen så hvit av toner. Litterær analyse. Red: Ole Karlsen. 
LNUs skriftserie nr. 113. Cappelen

1998

5

Hans Børli 80 år.
Temanummer
KlasseRampen (Arbeidern) Red. Rolf Opås
.

 

1999

6           Lys i vindall natt
Dikt i utvalg v. Beathe Børli Karterud, ill. av Kåre Tveter.
Aschehoug.                                                                                2008

Hans Børl-selskapet har alle disse bøkene i sitt arkiv. Bøker for salg, se på bestillingssiden