Stiftet 17.mars 1991

Formål: "Samle, bevare og holde levende materiale
og minner som belyser Hans Børlis liv og forfatterskap."


 


Adresse: P.b. 28, 2230 SKOTTERUD

Tlf.: 47242332 / 62 83 51 97 (leder)
Bank-konto: 1840.12.32334
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Hans Børli-selskapet ledes av et styre på 7 medlemmer. 4  er valgt på fritt grunnlag, 3 er oppnevnt (familien/Eidskog kommune/Eidskog Museums- og Historielag).
Oppistun Børli er Hans Børlis fødested. Dette idylliske småbruket hører hjemme på Fjellskogen i Eidskog kommune, på grensen mellom Hedmark og Akershus fylker. Selskapet leier plassen av A.S. Stangeskovene, som er grunneier. Her arrangeres Junikveld første søndagen i juni måned, hvert år - et arrangement som på det meste har samlet 1700 deltagere (2008).
Selskapet har et nært samarbeid med Eidskog Folkebibliotek (Eget "Børli-rom" m. arkiv))

 

Hjemkommunen har 3 Børli-byster:

 • Utenfor Eidskog Rådhus, Skotterud (kunstner: Arne Durban)
 • Inne i Eidskog Rådhus, Servicekontoret (kunstner: Klaus Kristoffersen)
 • Oppistun Børli (kunstner: Svein Thore Kleppan)

 

Foto:

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen ved Arne Durbans byste
utenfor Eidskog Rådhus

 

 

ARRANGEMENT & DELTAGELSE

Hans Børli-selskapet har deltatt i / vært bidragsytende til følgende, større arrangement:

(Junikveld-arrangementet er ikke tatt med her)

 • Avduking av Børli-byste utenfor Eidskog Rådhus (1992)
 • Nordisk Bokmesse i Gøteborg. I samarb.m. Turnéorg. i Hedmark (1992)
 • Jakt- og fiskedagene, Skogbruksmuseet, Elverum. Stand (1992-98)
 • ”Små nok ord”. Hedmark Teater. Erik Olsberg og Øivind Roos (1993)
 • Børli-kveld. Diktets Venner, Skien (1993)
 • Lyrikk-kveld. Nes Kunsforening, Lillerommen (1993)
 • Blomstringsdagene i Eidskog. Stand (1993-98)
 • Norsk Speiderforbunds landsleir på Ingelsrud. Børli-utstilling (1993)
 • ”Prøv å sette vinger på en stein”. Katja Medbøe (lesing) og Edvard Askeland (bass). Amfiscenen, Nationalteatret. Også fremført i ”Månefisken Kulturverksted, Oslo. (1994)
 • ”Enestående”. Kvelds- og temagudstjeneste i Oslo Domkirke. Børli-dikt ”satt opp mot” Salmenes Bok og Klagesangene. Med Katja Medbøe og kapellan Hans Erik Raustøl. (1994)
 • Ungdommens lyrikk-festival i Hokksund (1994)
 • ”Skogsarbeideren før og nå”. Engerdal (1994)
 • Kunst & Musikkuka i Eidskog (1995 - fram til d.d.) )
 • Konsert med Sinnika Langeland. Eidskog Rådhus    (1995)
 • Hans Børli-seminar. Flisa (1997)
 • Børli-kveld på Kjernsmo gård. Nes Lyrikkklubb (1997)
 • Poesifestivalen i Søgne: ”Poesi –97”. Hans Børli var hoveddikteren (1997)
 • Børli-kveld i Mullikkala, sammen med Glåmdalen og Sinnika Langeland. Louis Muinzer (professor fra Belfast, N-Irland), som har oversatt mange av Hans Børlis dikt til engelsk, var til stede. Han leste flere av sine oversatte dikt (1998)
 • Jubileumsarrangement (Hans Børli ville vært 80 år) i Eidskog Rådhus med påfølgende festmiddag på ”Spisestuen” (1998)
 • ”Ved bålet”. Børli-oktober-kveld i Oppistun (2000 - 2003)
 • Stiftelsen av Olav Sletto-selskapet . Geilo og Hol (2001)
 • Kortfilmproduksjonen over novellen "Mord", produsert av Castberg Filmtjenester (2004)
 • Produksjon av "Junikveld-keramikk, et samarbeid med Magnor Glassverk og kunstneren Arne Martinsen (2005)
 • "We Own the Forests and other poems", utgitt av Norvik Press i Norwich, GB. Oversettelse av 50 dikt til engelsk (2005)
 • Samme bok innlemmet i Louis Armstrong-museet i New York (m. diktet "Louis Armstrong) (2007)
 • Sinikka Langelands USA-turné med "Starflowers" (2007)
 • Anne Marit Jacobsen: "NÅ - Børli med kvinnehånd", Amfiscenen, Nationaltheatret (2008)

Flere av selskapets medlemmer har – over tid - bidratt med foredrag, opplesing og sang/musikk om og av Hans Børli.  Disse har vært, og er: Thorbjørn Jagland, Lars Klevestrand, Levi Henriksen, Sinikka Langeland, Guri Hornberg, Anny Sagen, Tordis Ulvo Hornslien, Karin Leonhardsen, Beathe Børli Karterud, Juel Stubberud, Bjørn Andresen, Erik Hageler, Andreas Ulvo, Svein Olav Blindheim, Kjell Rymoen, Mats Nolemo i "Friteatern" (Sverige) og Sverre Eier.

 

 

MEDLEMSBLAD

Selskapets medlemsblad ”Info” kom ut med sitt første nummer våren 1992, og fikk fra og med neste nummer navnet ”Tyristikka”, etter forslag fra Ivar Mysterud. Bladet har kommet ut med gjennomsnittlig 3 numre pr. år, fram til nå (Pr. 01.09.14: 73 medl.blad)

MEDLEMMER

Antall betalende medlemmer er i skrivende øyeblikk 630 (01.06.14). Våre medlemmer kommer fra hele landet, men er hovedsaklig sentrert til Østlandet. Kontingenten er: 200 kr. (enkeltmedlem), 300 kr. (lag/forening), kr. 500 (bedrifter). Familiekontingent: kr. 250,-

ARKIV/SAMLINGER

Hans Børli-selskapet har siden stiftelsen samlet inn betydelig materiale av og om Hans Børli. Dette omfatter bøker, brev, utklipp, lydbånd, film og video. Blant annet sitter selskapet inne med samtlige av Børlis utgitte enkelt-bøker og den første av NRKs filmpresentasjoner av ”Skogens dikter”: ”En lyriker – et tema” fra 1966.
Selskapet har også mottatt gaver fra mange kunstnere.

Av kunstnere hadde Hans Børli et spesielt nært samarbeid med malerene Kåre Tveter (1922-2012 og Arne Martinsen (f. 1930). Seinere bidro Hroar Gomsrud (1930-2007) med flere malerier med motiver fra Børlis diktning.
Nyeste portrett av Børli er malt av Ivar Nordhagen (2009), utstiller under Junikveld 2009.

 

Foto:

Statsminister Thorbjørn Jagland sammen med Magnhild, Hans Børlis kone.

 

Sist oppdatert ( tirsdag 30. september 2014 09:38 )